College van Belanghebbenden Luchtvaartonderwijs

De Dutch Aviation Group is een vereniging van bedrijven en organisaties ter ondersteuning van de luchtvaartsector met hun kennis, expertice en ervaring over complexe zaken. The members of the Dutch Aviation Group are leading research institutes, education organisations and consultancy companies. De leden van de Nederlandse Luchtvaart Groep zijn vooraanstaande onderzoeksinstituten, onderwijs-organisaties en consultancy bedrijven.

Founded in 2000, the Dutch Aviation Group has grown from six companies to more than sixty companies and organisations.Opgericht in 2000, is de Dutch Aviation Group gegroeid van Zes bedrijven naar meer dan zestig bedrijven en organisaties. Het belangrijkste doel is om een netwerk voor het delen van kennis en ervaring, het vertsrekken en het verkrijgen van informatie en versterken van de samenwerking van Nederlandse bedrijven die werkzaam zijn binnen de luchtvaartindustrie.We realise this through the organisation of conferences and meetings and through presention of our members on this website.

Wij realiseren dit door het organiseren van conferenties en bijeenkomsten en via presentaties van onze leden op deze website.

De Dutch Aviation Group, DAG, verenigt 36 Nederlandse bedrijven en instituten die hun diensten aanbieden aan de internationale luchtvaartindustrie.

De Dutch Aviation Group is opgericht om binnen een samenwerkingsverband oplossing te bieden aan de veranderende internationale luchtvaartwereld. De groep bedient regionale en landelijke overheden, luchthavens, luchtvaartmaatschappijen en het publiek in het algemeen.

Ieder voorjaar organiseert de Dutch Aviation Group een informele bijeenkomst met relevante beslissers in de luchtvaartindustrie. Ieder najaar wordt er een symposium georganiseerd rond relevante luchtvaartonderwerpen.