College van Belanghebbenden Luchtvaartonderwijs

In 2011 is door het CvB Lo een tweede Arbeidsmarktonderzoek MBO Techniek uitgevoerd i.s.m.
bureau Barthels.


Door de vele veranderingen die in de afgelopen jaren zijn opgetreden is een nieuw (derde)-
onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek zal de gehele luchtvaartsector (MBO. HBO en WO)
omvatten, zowel op technisch als niet technisch gebied.


De redenen hiervoor zijn onder andere veranderde procedures, nieuwe technieken, modernere
materialen (o.a. composieten), aangescherpte (inter) nationale eisen aan het personeel en
(gedeeltelijke) uitplaatsing. Natuurlijk spelen de opkomende markten en de bewegingen in de
economie mee. Ook is gekeken naar de impact van de achter ons liggende economische recessie.
Er wordt verder gekeken naar de samenstelling van het personeelsbestand en de
verwachtingen daaromtrent in de komende 5 jaar. Onderzocht wordt ook de invloed in de
luchtvaartsector van de vergrijzing.


Hiertoe zijn een groot aantal bedrijven en instellingen (veelal via overkoepelende organisaties)
aangeschreven om de nodige gegevens aan te leveren.
Het arbeidsmarktonderzoek wordt o.a. gebruikt om de Kwalificatiedossiers voor het MBO up to
daten. Het doel is en blijft: het afstemmen van opleidingen aan de vraag vanuit de sector, zowel
kwalitatief als kwantitatief.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het programma bureau CvBlo zonder financiering van
buitenaf.

 

Het volledige rapport is hier te lezen.