College van Belanghebbenden Luchtvaartonderwijs

Speciale CvB Lo bestuursvergadering  Luchtvaartonderwijs op 11 oktober  in het Aviodrome te Lelystad

Deze middag, een initiatief van het College van Belanghebbenden Luchtvaartonderwijs (CvB Lo), wordt een convenant getekend tussen 5 ROC’s die lucht vaartopleidingen verzorgen tw. ROC  'West Brabant, Amsterdam Airport / Flevoland, Leeuwenborgh, Deltion en Tilburg,  de KLM, de Luchtmacht en het CvB Lo.  Dit convenant gaat zorgdragen dat genoemde ROC's Luchtvaart Technische opleidingen gaan verzorgen die voldoen aan Europese wetgeving ( EASA Part 147). Gewerkt gaat worden vanuit één(1)  erkenning (ROC  West Brabant).

Ondertekening door de Heer Franken namens de 5 deelnemende ROC’s, de Kolonel de Jongh namens de Luchtmacht en de heer De Swert namens de KLM  en mede namens het College van Belanghebbenden Luchtvaartonderwijs.

Sinds een maand is het kantoor van het CvB Lo  op Lelystad in het  Aviodrome gevestigd met als doel Luchtvaartonderwijs in brede zin te coördineren.

Het CvB LO neemt binnen het Holland Aviation House( HAH) de verantwoordelijkheid van het luchtvaartonderwijs en informatie voorziening voor de luchtvaart geïnteresseerden op zich.

Andere belangrijke pijlers binnen HaH zijn de historische vliegtuigen, het museum en evenementen .

Eerste spreker  Hr. P. Hartman,  President Directeur van de KLM, hij gaat in op de huidige toestand in de luchtvaartwereld. Hij benadrukt de toekomstige rol van Lelystad als onderwijsluchthaven van Nederland.

Tweede spreker, Hr. R. Franken ,Bestuursvoorzítter van het ROC WestBrabant. Hij schets de tot standkoming van de samenwerking van de onderwijswereld en de sector om te komen tot goed technisch luchtvaartonderwijs door de 5 ROC’s.

Derde spreker, Hr. A. Greiner, Gedupeerde van de provincie Flevoland. Hij benadrukt de mogelijkheden van Lelystad en de rol van de provincie.

Vierde spreker,  Hr. J. Fackeldey, wethouder van Lelystad. Hij legt de nadruk op de samenhang tussen een serieuze luchthaven met zakenluchtvaart en goed onderwijs.

Na afloop werd informatie op informele wijze, onder begeleiding van de Flying Dutchman Jazzband , uitgewisseld.

Bekijk ook: