College van Belanghebbenden Luchtvaartonderwijs

Per 1 juni 2011 is VTOC “Fokker” officieel verhuisd van het voormalige Fokker Aircraft
bedrijven terrein naar Aalsmeer, het zogeheten Crown Bussines Centre.

Theorielokalen en kantoren verhuizen valt niet onder de categorie van moeilijke verhuizingen
maar vliegtuigen en helikopters is een hele andere zaak, daar komt dan ook wel wat voor
kijken en terugkijkend op dat hele proces kunnen wij dan ook met het resultaat meer dan
tevreden zijn.

Het opleidingsbedrijf heeft nagenoeg geen vertragingen opgelopen en de klanten die voor een
verkorte cursus of andere specifieke opleiding hadden ingeschreven zijn niet benadeeld door
verandering van planningen.

De historie van de Fokker Bedrijfsschool gaat terug tot 1938 en deze is wel eerder verhuisd,
bijvoorbeeld van Amsterdam Noord naar Oude Meer of op het terrein van Fokker Aircraft in
1982 maar hoe váák de school is verhuisd is niet te achterhalen.

Met deze nieuwe locatie, waar een huurcontract voor getekend is met een eventuele uitloop
naar 15 jaar, is gehoor gegeven aan de huidige eisen op het gebied van onderwijs, zowel voor
de WEB als EASA(Part 147) en geeft VTOC de mogelijkheid flexibeler op veranderingen in
te spelen.

fotofokker