College van Belanghebbenden Luchtvaartonderwijs

In 2006 is door het CvB Lo een Arbeidsmarktonderzoek geïnitieerd dat is uitgevoerd door bureau Barthels. Door de vele veranderingen die in de loop der jaren zijn opgetreden werd een nieuw onderzoek noodzakelijk. De redenen hiervoor zijn onder andere veranderde procedures, nieuwe technieken, modernere materialen ,aangescherpte (inter)nationale eisen aan het personeel en (gedeeltelijke) uitplaatsing. Natuurlijk spelen de opkomende markten en de bewegingen in de economie mee. Besloten is dit onderzoek weer door bureau Bartels te laten uitvoeren, maar nu met medewerking van het programmabureau van het CvB Lo.
Hierbij wordt ook gekeken naar de samenstelling van het personeelsbestand en de verwachtingen daarvan in de komende 5 jaar. Onderzocht wordt ook in hoeverre de luchtvaartsector te maken heeft met vergrijzing. 

Hiertoe zijn op 1 december 2011 een 130 tal bedrijven en instellingen aangeschreven (veelal via overkoepelende organisaties) die de nodige gegevens aanleveren.

Het arbeidsmarktonderzoek zal o.a. worden gebruikt om de Kwalificatiedossiers voor het MBO up to daten. Het hogere doel is en blijft : het afstemmen van opleidingen en vraag uit de sector, zowel kwalitatief als kwantitatief.

De resultaten worden voorjaar 2012 verwacht en worden (ook) op de website gepubliceerd.