College van Belanghebbenden Luchtvaartonderwijs

Kwaliteitsborging in de vliegtuigonderhoud en nieuwbouw is letterlijk van
levensbelang. Vliegtuigbouwers, vliegtuigonderhoudmedewerkers en
leidinggevenden moeten voldoen aan strenge (inter) nationale wet en regelgeving.
Ook in de toekomst moet er voldoende goed opgeleid personeel beschikbaar zijn
voor de luchtvaartbedrijven, van het juiste niveau en kwaliteit.
Om aan deze vraag te kunnen blijven voldoen moet er een goede afstemming tussen
de opleidingsinstituten en de luchtvaartsector zijn.

Daarom heeft de voorzitter van de werkgroep Luchtvaarttechniek dhr. R. Hessen
opdracht gegeven om een arbeidsmarktonderzoek uit te voeren om de juiste
gegevens in de huidige situatie beschikbaar te maken. Het vorige
arbeidsmarktonderzoek was alweer van 2006 en toen was er geen sprake van een
crisis zoals die nu al enige tijd voortduurt en-op dit moment-het einde er nog niet van
in zicht is. Deze crisis gaat niet aan de luchtvaartsector voorbij.

Dit onderzoek is op enkele punten gewijzigd ten opzichte van vorige onderzoek.
Nu is de vliegtuignieuwbouw meegenomen en zijn de MBO niveaus vermeld.
De in dit onderzoek bekend geworden knelpunten worden aangepakt. Dit maakt het
mogelijk een goede afstemming onderwijs – arbeidsmarkt te maken en ook in de
toekomst ook over de juiste en goed opgeleide vliegtuigbouwers en
vliegtuigonderhoudmedewerkers te kunnen beschikken.

Jan van Kuijl
Ambtelijk secretaris
Projectleider Programma bureau.
College van Belanghebbenden Luchtvaartonderwijs.

Download het hele rapport