College van Belanghebbenden Luchtvaartonderwijs

In 2011 is door het CvB Lo een tweede Arbeidsmarktonderzoek MBO Techniek uitgevoerd i.s.m. bureau Barthels.

Door de vele veranderingen die in de afgelopen jaren zijn opgetreden is een nieuw (derde)-onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek zal de gehele MBO. HBO en WO omvatten, zowel technisch als niet technisch.

De redenen hiervoor zijn onder andere veranderde procedures, nieuwe technieken, modernere materialen (o.a. composieten), aangescherpte (inter)nationale eisen aan het personeel en (gedeeltelijke) uitplaatsing. Natuurlijk spelen de opkomende markten en de bewegingen in de economie mee.

Er wordt gekeken naar de samenstelling van het personeelsbestand en de verwachtingen daarvan in de komende 5 jaar. Onderzocht wordt ook in hoeverre in de luchtvaartsector de vergrijzing doorzet.

 

Hiertoe zullen een groot aantal bedrijven en instellingen (veelal via overkoepelende organisaties) aangeschreven worden om de nodige gegevens aan te leveren.

Het arbeidsmarktonderzoek wordt o.a. gebruikt om de Kwalificatiedossiers voor het MBO up to daten. Het doel is en blijft: het afstemmen van opleidingen aan de  vraag uit de sector, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het programma bureau CvBlo zonder financiering van buitenaf. Het was oorspronkelijk de bedoeling deze zomer een voorlopig rapport gereed te hebben. Door ziekte binnen het Programmabureau CvBlo  is dit nu verschoven naar eind 2016.