College van Belanghebbenden Luchtvaartonderwijs

CVBLo DECEMBER 2017


VOORLOPIGE BEVINDINGEN ARBEIDS MARKT ONDERZOEK (AMO) 2017


Op dit moment is een zeer voorlopige versie van de AMO gereed. Voor de finale versie
moeten nog meer gegevens worden verkregen. Deze gegevens worden op dit moment
verzameld en verwerkt.
Het team dat dit AMO realiseert is hetzelfde dat het vorige AMO (2012) heeft verzorgd.
Gebruik is gemaakt van enquêteformulieren (zie bijlage) voor het Middelbaar Beroeps
Onderwijs (MBO) en het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO).
M.b.t. WO is gezien de geringe aantallen mondeling/telefonisch informatie ingewonnen.

 

Lees het volledige bericht in de bijlage.