College van Belanghebbenden Luchtvaartonderwijs

Kenteq is het kennis- en adviescentrum dat het beste verenigt uit drie technische kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven. Ze vormen belangrijke pijlers om aan de vraag naar bredere toepassingen van techniek, naar breed inzetbare vakmensen en naar brede opleidingsmogelijkheden te kunnen voldoen.

Intechnium, het kennis- en technologiecentrum voor de installatie-, distributie- en koudetechniek. In 1995 voortgekomen uit de Stichting Opleidingen Installatietechniek (SOI). De SOI ontstond in 1987 door een fusie tussen de Stichting Opleidingen Gawalo (SOG) en de Stichting Opleidingen Klimaatbeheersing (SOK). De voornaamste klanten: werkgevers en werknemers in de installatiebranche. Zo'n 3.500 bedrijven met circa 8.600 leerlingen zijn daarin actief. Naast wettelijke taken: leermiddelenuitgifte, certificering van scholing en opleidingsadvisering.

SOM Opleidingen Metaal, kenniscentrum met meer dan 50 jaar opleidingservaring in branches met de disciplines metaal, werktuigbouwkunde en aanverwante technieken. Verleende diensten voor zo'n 5.500 leerbedrijven met circa 18.000 leerlingen. Naast wettelijke taken kernactiviteiten op het gebied van bijscholingscursussen, examens, leermiddelen en additionele dienstverlening. Veel klanten in de metalektro-industrie en de metaalnijverheid, maar ook aanverwante branches.

VEV, het kenniscentrum dat decennia lang brancheoverstijgend werk heeft verricht voor zowel elektrotechniek als ICT. Bediende zo'n 8.000 leerbedrijven met 29.000 leerlingen. Naast wettelijke taken tal van activiteiten op het gebied van examens, bijscholingscursussen, leerondersteunende middelen en leerlingbegeleiding op de werkplek.