College van Belanghebbenden Luchtvaartonderwijs

ROC Tilburg is dé onderwijsinstelling voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie voor Tilburg, Waalwijk en omstreken. Wij verzorgen eigentijdse beroepsopleidingen op alle niveaus van het mbo, in vrijwel alle branches - en velerlei cursussen voor volwassenen. Daarbij gaat het niet alleen om inburgerings- en NT2-cursussen, maar ook om havo en vwo-opleidingen voor volwassenen en cursussen over opvoeding, deelname aan de maatschappij en functioneren in een arbeidsorganisatie.

ROC Tilburg heeft de volgende luchtvaartopleidingen:
  • Luchtvaartdienstverlener (Steward/Stewardess)(niveau 4/bol)
  • Vliegtuigonderhoudstechnicus(niveau 4/bol)
  • Vliegtuigtechniek (eventueel Koninklijke Luchtmacht)(niveau 3/bol)
  • Luchtvaartlogisticus(niveau 4/bol)
Meer informatie vind je op www.roctilburg.nl
ROC Tilburg maakt samen met Midden-Brabant College deel uit van Onderwijsgroep Tilburg.