College van Belanghebbenden Luchtvaartonderwijs

Hogeschool inHolland

Hogeschool INHOLLAND, een onderwijsinstelling met 33.000 studenten en 2800 medewerkers, is een open, sociale en ambitieuze hogeschool, gevestigd op meerdere locaties in de Randstad. Als grote onderwijsorganisatie zien we een belangrijke taak voor ons weggelegd om de internationale concurrentiepositie van Nederland te versterken. De kernwaarden: persoonlijk en dichtbij de student, ondernemend, grenzeloos leren en maatschappelijk betrokken zijn daarbij ons uitgangspunt. Hogeschool INHOLLAND is gevestigd in onder andere Amsterdam, Alkmaar, Delft, Den Haag, Haarlem en Rotterdam.

Meer dan alleen onderwijs 

Hogeschool INHOLLAND richt zich op studenten die meer willen dan alleen onderwijs. We dragen niet alleen kennis over, maar willen ook een betekenisvolle maatschappelijke rol vervullen door studenten op te leiden die optimaal zijn voorbereid op hun maatschappelijke taak. Hierbij streven wij naar een studentenpopulatie die een afspiegeling is van onze samenleving.

Ondernemend en nuchter

Tegelijkertijd is Hogeschool INHOLLAND ondernemend en nuchter. We leiden mensen op voor beroepen waarin ze ook daadwerkelijk aan de slag kunnen. We hebben aandacht voor de sociale uitdagingen van studenten, maar ook voor de grote bedrijvigheid in de internationale zakenwereld, politiek en overheid. Hogeschool INHOLLAND werkt dan ook samen met ROC's, hogescholen en universiteiten in binnen- en buitenland en onderhoudt een groot netwerk aan waardevolle contacten met het bedrijfsleven.

Grenzeloos onderwijs

Internationalisering is van essentieel belang voor hogeschool INHOLLAND omdat het beroepenveld waar INHOLLAND voor opleidt ook steeds meer internationaal georiënteerd is. Deze internationale component krijgt op verschillende manieren vorm in de opleidingen van Hogeschool INHOLLAND en kan variëren van onderwijsprojecten met een internationale vraagstelling, tot werkbezoeken aan het buitenland of aan buitenlandse instellingen en bedrijven in Nederland, tot complete minors over bijvoorbeeld internationale handel.