College van Belanghebbenden Luchtvaartonderwijs

Leeuwenborgh Opleidingen is 1 van de grootste onderwijsinstituten in Limburg, met circa 11.000 studenten en cursisten en ruim 1000 personeelsleden. Vanuit verschillende locaties in de regio's Sittard, Geleen en Maastricht verzorgt Leeuwenborgh Opleidingen het reguliere beroepsonderwijs en educatie voor Westelijk Zuid-Limburg.

Leeuwenborgh Opleidingen wil een organisatie zijn waarbij de deelnemer en zijn behoeften en verwachtingen centraal staan in alles wat we doen.

Deelnemers willen we een waardevolle en aantrekkelijke tijd bezorgen.

  • Een waardevolle tijd: het resultaat, dat wat de deelnemer geleerd heeft, staat voorop.
    • Wij zorgen (samen met het werkveld) ervoor dat deelnemers een waardevolle kwalificatie behalen die alle noodzakelijke competenties bevat om een echte vakman/-vrouw te worden.
    • Deelnemers uit onze doelgroepen die bij ons starten ondervinden een minimale vertraging in de studieduur. De tijd van deelnemers is kostbaar, studievertragingen die door ons te beïnvloeden zijn worden tot nul gereduceerd.
    • Deelnemers uit onze doelgroepen die bij ons starten, verlaten het ROC ook daadwerkelijk met een startkwalificatie. Het vroegtijdig schoolverlaten, voor zover door ons te beïnvloeden, wordt tot nul gereduceerd (wij maken het werk ook af!).
  • Een aantrekkelijke tijd:
    • Voor deelnemers is het verblijf en het leren aan het ROC een aantrekkelijke tijd. Deelnemers ervaren het ROC als een plezierige, persoonlijke, doelmatige organisatie en omgeving met aandacht voor de individuele deelnemer.

Op deze punten willen wij het beter doen dan andere ROC's en concurrerende aanbieders in de provincie. Zo creëren wij bij (potentiële) deelnemers, ouders, toeleverende scholen, gemeenten, opdrachtgevers en OC&W een blijvende voorkeurspositie.