College van Belanghebbenden Luchtvaartonderwijs

Over Deltion

Het Deltion College is een Regionaal OpleidingenCentrum (ROC) met als hoofdlocatie Zwolle en is actief in bijna alle werkvelden. Het college verzorgt voor ruim 16.000 jongeren en volwassenen beroepsonderwijs op middelbaar niveau en educatie. Bij Deltion werken ruim 1.200 mensen in onderwijsgevende en -ondersteunende functies.

Het Deltion College is een overzichtelijke organisatie. Alle opleidingen zijn samengevoegd in elf clusters. Elk cluster bestaat uit een aantal opleidingsteams, ieder met een eigen sfeer en een vaste groep docenten. Door deze decentrale opzet heeft iedere student een eigen stamgroep en een eigen docententeam.

Deltion werkt actief aan de ontwikkeling van studenten én eigen medewerkers. Resultaatgerichtheid, samenwerken en lerend vermogen zijn kerncompetenties van de organisatie. We stimuleren studenten en medewerkers om het beste uit zichzelf te halen. Studenten moeten succesvol kunnen zijn in de maatschappij, hun beroep en hun persoonlijk leven. Onze medewerkers maken deel uit van kleine, resultaatgerichte teams waarbinnen de competentieontwikkeling plaats vindt. Er is ruimte voor persoonlijk contact, goede begeleiding en individuele aandacht.

Mensen van verschillende levensbeschouwingen en culturen zijn bij ons welkom. We bieden een prettige en veilige leer- en werkomgeving, zodat iedereen zich bij ons thuis voelt en met plezier kan leren en werken. Bij de ontwikkeling van onze medewerkers én onze deelnemers vormt de dagelijkse praktijk daarom het uitgangspunt.